Buurtcentrum de Pelikaan

Buurtactiviteiten, ontspanning, educatie, zaalverhuur, vergaderfaciliteiten, keuken

Nora Swagerman

Bestuur - Activiteiten

Hoi, mijn naam is Nora Swagerman en ben sinds de jaren 80 inwoonster van Krommenie.

Inmiddels voel ik mij best een echte Krommeniese. Vroeger thuis werd ons al geleerd dat als je lid van een vereniging bent je ook iets voor die vereniging moet doen. En zo voelt het nog steeds.

Ik ben actief in de SeniorenVerenigingKrommenie en omdat onze vereniging graag gebruikt maakt van de faciliteiten van het buurtcentrum vind ik ook dat ik een aandeel moet leveren in het mogelijk maken van het voortbestaan van ons buurtcentrum. En dat is niet niks!

Wij worden voor een klein deel gesubsidieerd maar zoals dat in de wandelgangen heet “We moeten onze eigen broek ophouden” En daar komt heel wat werk bij kijken.

Gelukkig hebben wij een hele goede beheerster en een aantal betrokken vrijwilligers en samen zorgen wij er voor dat de Pelikaan een fijne plek is om te komen. Naar ik hoop laat mijn gezondheid mij niet in de steek en kan ik nog jaren in de Pelikaan rondlopen.